Szkoła Podstawowa w Rudniku


 

Historia
Szkoła w Rudniku została założona w 1885 r. Mieściła się w budynku dzisiejszego przedszkola. W czerwcu 1886 r. ma miejsce pierwsza udokumentowana inspekcja szkoły, dokonana przez c.k. Inspektora szkół ludowych Aleksandra Duchowicza, który jednocześnie przewodniczy pierwszemu egzaminowi kończącemu rok szkolny 1885/86.

     W latach I wojny światowej nauka odbywała się nieprzerwanie. Grono pedagogiczne i młodzież biorą czynny udział w akcjach wspierających działania wojsk polskich. W budynku szkoły przez pewien okres stacjonuje wojsko austriackie. W 1916 r. kierownictwo szkoły obejmuje p. Tadeusz Szybowski - długoletni (1916 - 1950) i zasłużony kierownik szkoły w Rudniku.

Skład grona pedagogicznego z okresu I wojny światowej:

 • p. Tadeusz Szybowski
 • p. Zofia Rose
 • p. Aniela Jaśkówna
 • P. Maria Windakowa
 • p. Teresa Baranówna

   W okresie międzywojennym do szkoły uczęszcza 250-300 dzieci. Zimą niekiedy nauka jest przerywana wskutek braku opału. Dzieci wyjeżdżają na wycieczki do Krakowa i Wieliczki. W szkole odbywają się przedstawienia jasełek, uroczystości i akademie. Działa sklepik uczniowski i biblioteka.

W tym okresie w szkole uczą:

 • Tadeusz Szybowski
 • Maria Magierzanka
 • Klementyna Kłodówna
 • Karolina Hankówna
 • Anna Moskałówna
 • Maria Bazińska
 • Matylda Bazińska
 • Aniela Chruślińska
 • Jan Szybowski
 • Tadeusz Kuziela
 • ks. Gabriel Zemanek
 • Maria Dubyczanka
 • Maria Ptak
 • Marta Kajdas
 • Zofia Kozdrojówna
 • Helena Malinianka
 • ks. Jan Suliński

   W latach II wojny światowej budynek szkoły był wielokrotnie zajmowany przez wojska niemieckie, które zniszczyły wyposażenie szkoły.

   Mimo krótkich przerw nauka odbywała się normalnie i kolejne roczniki opuszczały mury szkoły. W 1950 r. kierownikiem szkoły zostaje Jan Kochan (Kierownik szkoły w latach 1950-1972).

W pierwszych latach Polski Ludowej w szkole uczą:

 • Janina Kochan
 • Maria Ptak
 • Jadwiga Szybowska
 • Stanisław Kaleta

   W 1958 r. w budynku szkolnym założono instalację elektryczną. Na początku lat 60-tych nauka odbywała się na 4 zmiany w godz. 8-21 (cztery sale lekcyjne, ok. 400 dzieci).

   16 października 1966 r. odbyło się uroczyste przekazanie budynku nowej szkoły (12 sal lekcyjnych, trzy pracownie, sala gimnastyczna). Warunki nauki bardzo się poprawiły. Szkołę odwiedza m.in. delegacja z Włoch.

Skład grona pedagogicznego z tego okresu:

 • Jan Kochan
 • Janina Kochan
 • Maria Ptak
 • Stanisław Kaleta
 • Anna Filary
 • Zuzanna Gancarczyk
 • Helena Zajda
 • Zofia Kostowal
 • Barbara Kowalska
 • Krystyna Gomółka
 • Wiktoria Kozieł
 • Zuzanna Malisz
 • Janina Woźniak
Grono Pedagogiczne 1969 r.

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Rudniku (1969 r.)

   Od 1972 r. funkcje dyrektora szkoły pełnili:

 • Jan Wilk
 • Wanda Marek
 • Józefa Łokcik

 • Władysława Latoń

 • Mirosław Pękala